Maak bij uw project gebruik van de payrollconstructie

Ook bij uw projecten met betrekking tot mainportontwikkeling en/ of havenbouw kan payroll een zeer effectief hulpmiddel zijn. Omdat het hier meestal om langdurige projecten gaat kan payroll ervoor zorgen dat u zich volledig op uw project kunt richten in plaats van u zorgen te maken over uw personeel en de administratie die daarbij komt kijken. Daarnaast hoeft u als werkgever/ projectleider niet door te betalen bij ziekte van een werknemer, u hoeft geen rekening te houden met ziekte- en herstelmeldingen, u hoeft geen aangifte te doen van loonbelasting, uw kosten zijn direct inzichtelijk en daarnaast ook nog eens heel overzichtelijk. En wanneer u vragen heeft kunt u altijd terecht bij het payrollbedrijf. Dit geldt overigens ook voor uw personeel. Op deze manier heeft uw personeel een vraagbaak waar zij terecht kunnen. Doordat u gebruik maakt van payroll houdt u beduidend meer tijd over voor andere, wellicht belangrijkere zaken. Vooral omdat het project vaak een tijdelijke constructie is en  vaak ook nog eens erg grote personeelsteams met zich meebrengt is het een stuk makkelijker om gebruik te maken van payroll, payrollbedrijven zijn erg ervaren met dit soort projecten en kunnen u een belangrijke ondersteuning bieden.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Mainports in Nederland

Schiphol is een mainport in Nederland. In het geval van Schiphol maakt de luchthaven de glastuinbouw in onder andere het Westland mogelijk, via de veiling in Aalsmeer; de haven van Rotterdam is essentieel voor enkele raffinaderijen, die op hun beurt weer veel afgeleide petrochemische industrie met zich meebrengen.

Het concept mainport werd in 1988 officieel op de beleidsagenda gezet met het verschijnen van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Sinds die tijd is het concept een eigen leven gaan leiden en is het vast onderdeel geworden van ruimtelijke plannen en logistiek jargon. Werd in de jaren negentig met name de gatewayfunctie van de mainport benadrukt, vanaf het begin van de 21e eeuw kwam er steeds meer weerstand tegen groei van de mainports. Zowel door de geluidsoverlast en vervuiling die de mainports meenemen als om de vraag wat de toegevoegde waarde is van een grote haven of luchthaven voor het omliggende gebied en de BV Nederland.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PUMA voltooit eerste deel van Maasvlakte 2 (Nederland)

Koninklijke Boskalis Westminster NV (Boskalis) en Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (Van Oord) leveren de eerste fase van Maasvlakte 2 aan opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam vandaag: op schema, binnen budget en conform de gestelde kwaliteitseisen.

PUMA, de joint venture van de twee contractanten, begonnen met de uitbreiding van de Rotterdamse haven vijf jaar geleden. Vandaag de realisatie van 700 hectare nieuwe bedrijventerreinen, 11 kilometer van de zeewering, 3,5 kilometer van kademuur, 24 kilometer aan wegen, 14 kilometer spoor en 560 hectare haven-bekken is een feit.

Maasvlakte 2 nog niet klaar

Het werk nu ingevuld door PUMA is het aandeel van de aanleg van Maasvlakte 2 van de leeuw. Het Havenbedrijf werkt momenteel aan de nautische toegankelijkheid van Maasvlakte 2, de installatie van de leidende lichten en boeien voor de scheepvaart zal stellen Maasvlakte 2 te worden geopend om schepen op 22 mei. In het komende jaar werk zal blijven in volle gang op de infrastructuur op de grens tussen het bestaande havengebied en Maasvlakte 2, inclusief de bouw van een viaduct kruising bij de ECT terminal, zodat de nieuwe haventerminal naadloos kan aansluiten op de bestaande. Daarnaast worden APM Terminals (APMT) en Rotterdam World Gateway (RWG) hard gewerkt aan de nieuwe containerterminals die beide bedrijven willen in werking te hebben tegen het einde van 2014.

Grote getallen

Maasvlakte 2 is een project met grote cijfers: 240 miljoen kubieke meter zand werd gespoten om het land te creëren, verhogen bedrijventerreinen en de bouw van 7,5 kilometer van het strand en de duinen. 7 miljoen ton riprap, 20.000 betonblokken, elk met een gewicht van meer dan 40 ton en 150.000 ton klei werden verwerkt in de 3,5 kilometer harde zeewering. Ongeveer 300.000 kubieke meter beton werd gebruikt bij de bouw van de kademuren.

Innovatief design

Het Havenbedrijf had een budget van € 1,9 miljard euro voor de bouw van deze eerste fase van Maasvlakte 2 (het nieuwe land, de infrastructuur op Maasvlakte 2 en de aansluitingen op het bestaande havengebied). Het contract met PUMA is veruit de grootste en meest opvallende deel van het werk. Voor deze opdracht, met een waarde van meer dan € 1,1 miljard het Havenbedrijf koos voor een ontwerp, bouw en onderhoud contract. Een Programma van Eisen, grotendeels bestaande uit functionele eisen, bepaalt het ontwerp, realisatie en onderhoud. Dit liet Boskalis en Van Oord om hun innovatieve meerwaarde te tonen.

In samenwerking met de klant, werd het ontwerp van de harde zeewering geoptimaliseerd als een stenig duin met blokkendam in de voorkant van het als een golfbreker. De storm die deze innovatieve zeewering moeten kunnen weerstaan ​​optreedt in statistische termen slechts eens in de 10.000 jaar. Schaal testen aangetoond dat de daadwerkelijke effectiviteit van het ontwerp voor de bouw.

Veiligheid

Aan aannemers en veiligheid klant was van het grootste belang. Meer dan 2.000 mensen werkten ongeveer 6 miljoen uur zonder ongevallen met blijvend letsel.

Blockbuster

PUMA ontwikkelde een speciale kraan om de blokkendam bouwen: de Blockbuster. Deze 1200-tons kraan evenwicht kon een 50-ton last 63 meter van het hart van het mobiele onderstel. Binnen anderhalf jaar ervaren kraanmachinisten geplaatst bijna 20.000 blokken van 2,5 kubieke meter met een nauwkeurigheid van 15 centimeter.

Hergebruiken

Drijvende kranen gebruikt een speciaal ontworpen ripper grijper te halen de betonblokken en emmers om de riprap verzamelen uit de oude blokkendam. Het gerecycleerde materiaal werd opgeslagen, klaar om te worden verwerkt in de nieuwe blokkendam.

Uitrusting

Boskalis en Van Oord gebruikte tientallen sleephopperzuigers, snijkopzuigers, steen dumpers, graafmachines, bulldozers, dumpers en diverse andere soorten apparatuur in de afgelopen vijf jaar. Op het hoogtepunt van het zand het werk in het voorjaar van 2010, kunnen er maximaal 12 sleephopperzuigers werken op hetzelfde moment. 3,8 miljoen kubieke meter zand werd gewonnen en verwerkt in de droogmakerijen in een enkele week. Dit was een wereldrecord voor de hoeveelheid zand gewonnen op zee die ooit door sleephopperzuigers had vervoerd naar een enkel project.

10 jaar onderhoud

In het contract is een onderhoudsperiode van 10 jaar. Boskalis en Van Oord hebben ondernomen om de hele zeewering op optimale sterkte te houden tot 2023. Vergelijkbaar met de gehele Nederlandse kust, zal het zand ook hier moeten worden toegevoegd aan de zachte zeewering. Na elke zware storm, de harde zeewering zal ook worden geïnspecteerd en, indien nodig, zal het keienstrand moeten worden bijgevuld.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Cosco Pride uitgeroepen tot meest duurzame schip door de haven van Rotterdam

Het containerschip “Pride” van China Ocean Shipping Company (COSCO) werd bekroond als ‘de meest duurzame schip 2012, “volgens de Environmental Ship Index (ESI) gepubliceerd door de haven van Rotterdam op zaterdag.

In 2012, werden meer dan 2.000 zeeschepen opgenomen in de index. Vijf schepen van COSCO stand op de top 10 lijst van duurzame schepen, en Pride eerste gerangschikt.

“We kijken naar motoren, we kijken naar brandstof en gebaseerd op deze twee kwesties die we kunnen zien als het schip schoon is of niet,” Fer van der Laan formulier World Port Climate Initiative zei Xinhua.

Peter den Breejen, directeur van Cosco Nederland, was trots van de award.

“Ik denk dat het belangrijkste is dat we het milieu moeten beschermen en om zaken te doen in een milieu-vriendelijke manier en natuurlijk de meeste van onze klanten zijn meer en meer beseffen dat transport van containers is ook het geven van een impact op het milieu.”

“Dus ik denk dat we onze business te promoten ook door het bevorderen van het milieu,” voegde hij eraan toe.

Het World Port Climate Initiative lanceerde de ESI in 2010 in Londen. De ESI is ontworpen door de havens van Le Havre, Bremen, Hamburg, Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam. De index geeft de milieuprestatie van schepen op basis van hun emissies van luchtverontreinigende stoffen (NOx en SOx) en CO2.

Het identificeert zeeschepen die beter presteren bij het terugdringen van emissies in de lucht dan vereist door de huidige emissienormen van de Internationale Maritieme Organisatie.main2

Posted in Uncategorized | Comments Off

Royal HaskoningDHV tunnel contract

De tunnel zal verminderen rijtijd voor vrachtwagens Internationaal advies, engineering en projectmanagement bedrijf, Royal HaskoningDHV, heeft een contract ter waarde van ongeveer € 5 miljoen tot een 500m afgezonken tunnel voor de Braziliaanse haven van Santos construeren gewonnen.

De tunnel zal rechtstreeks verbinden de steden van Santos en Guarajá gelegen aan weerszijden van de weg die leidt tot de grootste zeehaven van Brazilië. Royal HaskoningDHV zegt dat het zal de druk op bestaande passagiers veerdiensten verlichten en de rijtijd voor vrachtwagens aanzienlijk verminderen.

Suzette Schreuder, woordvoerder van Royal HaskoningDHV, vertelde Port Strategy: “De haven zal verder worden ontwikkeld en uitgebreid op de Guarajá kant. Momenteel is het personeel dat in de haven moeten reizen met de veerboot naar de haven en de vrachtwagens die van de haven naar de stad te hebben tot grote omwegen van 50km te maken, zal dus de nieuwe tunnel aanzienlijk verkeer verminderen. ”

De technologie die nodig is voor afgezonken tunnels is gebruikt voor projecten in Nederland, waaronder de Tweede Coentunnel voor de Haven Amsterdam, de Tweede Beneluxtunnel voor het Havenbedrijf Rotterdam en twee tunnels in het trace van de HSL-Zuid hogesnelheidslijn.

Mevrouw Schreuder toegevoegd: “Deze tunnels zijn aanzienlijk versterkt de economische ontwikkeling van de stad en de Haven Amsterdam tijdens de afgelopen 50 jaar.”

De bouw van de tunnel zal naar verwachting beginnen in 2015.main1

Posted in Uncategorized | Comments Off

Rotterdam bunker samenwerking

Rotterdam wil om beter te worden met het bunkeren Foto: Havenbedrijf Rotterdam

De bunker sector heeft een nieuwe stap genomen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit van het bunkeren geleverd in de Rotterdamse haven kan beter worden gewaarborgd door het aangaan van een nieuwe samenwerking.

Daartoe werd een joint venture deze week getekend tussen Nederland Petroleum Industrie (VNPI), de Nederlandse Organisatie voor de Energy Industry (NOVE), de Vereniging van Onafhankelijke Tank Opslag Bedrijven (VOTOB) en het Havenbedrijf Rotterdam.

Het doel is om de betrouwbaarheid van de sector te verbeteren en het product nog aantrekkelijker commercieel. Concreet, dit alles betekent dat er een streven om de gegevens in de Rotterdamse haven bunkerolie niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten van Marpol (Maritiem Pollution) Bijlage VI, maar ook met de ISO 8217 norm.

De partijen willen ook aan te geven welke stoffen niet mag worden toegestaan​​, in bepaalde concentraties, te voorkomen in bunkerolie. Tegelijkertijd, identificeren traceerbare productstromen en onderzoek een efficiënter bunkeren proces.

Na achter Singapore en Fujairah, met 11 miljoen ton, de haven van Rotterdam is een van de belangrijkste bunker havens van de wereld. Elke maand 2.000 bunkerleveringen plaatsvinden overeenkomst met een jaarlijkse waarde van meer dan € 6 miljard.main3

Posted in Uncategorized | Comments Off

Shtandart TT BV en Havenbedrijf Rotterdam Gesigneerd de Land Transfer Agreement

Het is een belangrijke mijlpaal die het mogelijk maakt Shtandart tot uitvoering van dit project, met inbegrip van de voltooiing van de vergunningsprocedure en gunning van het werk aan de site te starten. Alle discussies over kwesties in verband met UXO’s (niet ontplofte munitie) vertrokken uit de Tweede Wereldoorlog, zijn met succes afgerond. De bouw zal volgend jaar beginnen en zal de terminal operationeel worden in 2016.

Op 20 oktober 2011 is de belangrijkste lange-termijn overeenkomst tussen het Havenbedrijf Rotterdam en Shtandart TT BV dat de bouw en exploitatie van een nieuwe grote ruwe en producten olieterminal (Tank Terminal Europoort West, TEW) in de haven bestrijkt.

Laat in 2010 de haven van Rotterdam kondigde een open beoordelingsprocedure voor een bedrijf te selecteren voor de bouw en exploitatie van een nieuwe terminal op een terrein met een totale oppervlakte van meer dan 55 hectare.

In deze procedure geselecteerd Shtandart TT BVwas door de haven en zal voortbouwen ongeveer 3 miljoen kubieke meter opslagruimte toegewezen voor Oeral ruwe olie en olieproducten.

De investeringen zullen naar verwachting oplopen tot ongeveer 1 miljard. USD. De nieuwe terminal zal opereren als een “open hub” terminal het creëren van een handelsplatform voor Oeral ruwe olie.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Port of Rotterdam International streeft betrokkenheid bij de ontwikkeling van Constanta

Het Havenbedrijf Rotterdam is niet van plan om de concurrentie op de bedrijven in de zeehaven van Constanta Black pose, maar gericht op de ontwikkeling van de handel in het voordeel van alle betrokken partijen, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam International Roger Clasquin zei woensdag in een exclusieve verklaring voor Agerpres, eraan toevoegend dat de rivier het verkeer op de Donau zal nooit in staat zijn om te gaan met de grote goederenstromen.

Ik weet dat ons initiatief in Constanta niet gunstig werd ontvangen door de media, maar we willen jullie laten weten dat we geen plannen dan ook aan de zakelijke en commerciële belangen van de beleggers hier hier en van de havenbedrijven pijn met een lange traditie. Ik legde dit aan de vertegenwoordigers van bedrijven Minmetal en Comvex en ik hoop dat ik mijn boodschap door. We gingen niet naar een wedstrijd om de bedrijven hier pose, het is gewoon dat we de handel in de haven van Constanta aan het voordeel van alle kunnen ontwikkelen. We zijn geen concurrenten, zijn er meer dan 4000 kilometer scheiden ons op het vasteland en water. Het idee dat de zendingen aankomen in Constanta zal niet meer verder vertrekken naar Rotterdam vanwege stealth concurrentie is utopisch. Grote stromen van goederen uit het Oosten naar het Westen zal nooit hun weg naar Nederland of Duitsland langs de Donau, omdat de rivier niet over deze capaciteit hebben. De Donau is geschikt voor watertoerisme, en voor het vervoer van kleine zendingen, wanneer de natuur mogelijk maakt, maar dat is alles. De haven van Constanta kunnen onze gelijkwaardige partner, actief betrokken bij de werkzaamheden van de wereldwijde handel en vrachtzendingen, zijn zei de directeur van het Havenbedrijf Rotterdam International.

‘Ik zie de ontmoeting met vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam International als een voortzetting van het bezoek van de delegatie onder leiding van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, als eerste stap in de samenwerking die we willen allebei zo sterk mogelijk te maken,’ zei de Algemene directeur van de Constanta National Maritime Ports Administration Company (CNAPM) Lucian Balut. Op zijn beurt, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam International, Roger Clasquin, zei dat de organisatie die hij vertegenwoordigt heeft samengewerkt met de haven van Constanta voor meer dan drie jaar nu.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Rotterdamse haven throughput daalt licht

Op 109 miljoen ton, doorvoer voor de Rotterdamse haven in het eerste kwartaal van 2013 was 1% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Kijkend naar de verschillende soorten lading, handling afgenomen voor agribulk (-11%), kolen (-2%), ruwe olie (-7%), overig nat massagoed (-2%), containers (-1%) en andere algemene lading (-20%). De afhandeling van ijzererts en schroot (+10%), overig droog massagoed (+14%), minerale olieproducten (+3%) en roll on / roll off (+1%) toegenomen.

Hans Smits, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: “In vergelijking met het eerste kwartaal van 2012, we hadden een (sprong) dag minder, gelijk aan een procent van de behandeling, maar de opname van te haven van Dordrecht vanaf 1 januari deden aanbod helft een procent. Gezien in dat licht, per saldo throughput bleef min of meer hetzelfde in de eerste drie maanden. Voor het hele jaar verwachten we throughput op een bescheiden groei laten zien “.

Natte bulk

De overslag van vloeibaar massagoed daalde met 3% tot 53 miljoen ton. De aanvoer van ruwe olie daalde met 1,7 miljoen ton tot 24 miljoen ton. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de hoge aanvoer van vorig jaar. De vraag naar raffinageproducten in Europa kan laag zijn in de afgelopen drie maanden, maar dit vooral beïnvloed Zuid-Europese raffinaderijen. De inkomende en uitgaande overslag van minerale olieproducten groeide met 600.000 ton naar bijna 21 miljoen ton. Dit is vooral te danken aan de toegenomen handel in benzine (export) en gasolie (import). De overslag van overig nat massagoed daalde met 150.000 ton tot meer dan 8 miljoen ton als gevolg van tegenvallende orders voor de Europese chemische industrie en het feit dat de Odfjell tankterminal is nog niet volledig operationeel.

Droge bulk

De totale overslag van droge bulk steeg met 4% tot 20 miljoen ton. Kolenoverslag daalde licht tot 6,7 miljoen ton als gevolg van de voorraden op de terminals worden bezuinigd, vooral die van cokeskolen. De vooruitzichten voor het gehele jaar blijft positief. De afhandeling van ijzererts steeg met 750.000 ton, omdat een belangrijke staalproducent levert nu het erts in de grootst mogelijke schepen (Vale Max). De haven van Rotterdam is de enige plaats in Europa waar deze schepen kunnen afmeren. Vanaf hier wordt het getransporteerd door kleinere zeeschepen naar Bremen en, sinds kort, Duinkerken en Gent. De behandeling van overig droog massagoed (bouwstoffen, mineralen, biomassa) maakte relatief grote winsten van 400.000 ton dankzij de toevoeging van Dordrecht. Weinig groei verwacht los daarvan door de slechte economische situatie in de bouwsector in het bijzonder.

Containers, stukgoed

Containeroverslag daalde in ton met een klein procent tot 30 miljoen ton, maar steeg in eenheden met 4% tot 2,8 miljoen TEU. Aanzienlijk meer lege containers werden behandeld dan in de eerste drie maanden van 2012. De verwachting is dat dit de foto voor de volledige eerste zes maanden als gevolg van de tegenvallende ontwikkelingen in de Europese economie zal zijn. RoRo-verkeer bleef relatief stabiel als verwacht op meer dan 4 miljoen ton, in overeenstemming met de stagnerende economie in het Verenigd Koninkrijk. De daling van de overslag van overig stukgoed met 300.000 ton tot meer dan een miljoen ton kan worden toegeschreven aan de verminderde behandeling van platen (bezuiniging) en andere staalproducten.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Wat is een mainport?

Luchthavens hebben een tweeledig hub-functie. Allereerst zijn ze maken het mogelijk om veel van het passagiersverkeer concentraat uit grote gebieden in een plaats, zodat de luchtvaartmaatschappijen hebben een goede markt. Dit maakt het belangrijk voor luchthavens aan te sluiten op de omliggende transportinfrastructuur, met inbegrip van wegen, busdiensten en sommige plaatsen ook spoorwegen en snelle doorvoer systemen. Ten tweede sommige luchthavens ook functioneren als intra-modulaire hubs voor de luchtvaartmaatschappijen, of luchtvaartmaatschappij hubs. Dit is een gemeenschappelijke strategie van de netwerk luchtvaartmaatschappijen die alleen vliegen van beperkt aantal luchthavens en meestal zullen hun klanten overstappen op een van hun hubs als ze willen krijgen tussen twee steden de luchtvaartmaatschappij niet rechtstreeks vliegen tussen. Luchtvaartmaatschappijen hebben uitgebreid de hub-and-spoke model op verschillende manieren. Een methode is om extra hubs te creëren op een regionale basis, en de belangrijkste routes tussen de hubs te creëren. Dit vermindert de noodzaak om lange afstanden tussen de knooppunten die dicht samen reizen. Een andere methode is om de focus steden te gebruiken om point-to-point diensten te implementeren voor hoge verkeerswegen, het omzeilen van de hub volledig.

Posted in Uncategorized | Comments Off