Het project mainportontwikkeling

Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam bestond uit drie deelprojecten om de mainport te versterken en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren:

  • Landaanwinning en natuurcompensatie: uitbreiding van de Rotterdamse haven met een nieuw stuk land in zee en maatregelen om schade aan beschermde natuur te compenseren;
  • 750 hectare natuur- en recreatiegebied: ontwikkeling van nieuwe natuur- en recreatiegebieden op Midden-IJsselmonde en ten noorden van Rotterdam;
  • Bestaand Rotterdams Gebied: een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Rolverdeling
Deze deelprojecten zijn in de uitvoerende fase, of worden daarvoor voorbereid. Informatie over de voortgang is verkrijgbaar bij de projectontwikkelende overheden:

  • de rijksoverheid en de gemeente Rotterdam voor het deelproject Landaanwinning en natuurcompensatie;
  • de provincie Zuid-Holland voor het deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied;
  • de gemeente Roterdam voor het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied.

PMR in Uitvoering is de overkoepelende organisatie voor deze drie deelprojecten. PMR in Uitvoering regelt de onderlinge afstemming en volgt of de uitvoering en financiering van de deelprojecten verlopen volgens de afspraken die de projectpartners en parlement zijn overeengekomen.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft namens het kabinet de politieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project door Rijkswaterstaat. De Tweede Kamer ontvangt jaarlijks, en na de start van de uitvoering van de deelprojecten elk half jaar, een rapportage van de projectminister over de voortgang. Na verschijning zijn deze rapportages te raadplegen in de bibliotheek van deze internetsite. Na 10 jaar, of na aanleg van 500 hectare van de landaanwinning, evalueert het kabinet het gehele project.

Inhoud website
Deze internetpagina’s bevatten informatie over de ruimtelijke reserveringen en randvoorwaarden waarbinnen de drie deelprojecten ontwikkeld kunnen worden en over de procedure die de rijksoverheid heeft doorlopen om deze vast te stellen. De laatste stand van zaken en eventuele belangrijke nieuwe ontwikkeling worden gemeld onder PMR Actueel.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.